Primementor - solutions & training

Treningi umiejętności menedżerskich

 1. Zarządzanie zespołem zadaniowym
  Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się rozpoznawać zachowania charakterystyczne dla różnych ról pełnionych w zespole. Zrozumieją różnicę między grupą pracowników a zespołem zadaniowym. Uświadomią sobie swój ogromny wpływ na poziom motywacji podległych pracowników. Zyskają umiejętność motywowania członków zespołu w zindywidualizowany sposób. Zyskają wiedzę na temat wykorzystania dostępnych im motywatorów płacowych i pozafinansowych.
 2. Mam wpływ na dobór kadry do mojego zespołu –  selekcja kandydatów do pracy
  Uczestnicy szkolenia nauczą się szybko zbierać podczas rozmowy bardzo wiarygodne informacje o kandydacie. Zyskają umiejętność zarządzania wizerunkiem firmy i procesem rekrutacyjnego w celu zwiększenia motywacji do pracy kandydatów. Nauczą się rozpoznawać nieprawdziwe wypowiedzi kandydatów i „krytyczne punkty” w ich cv.
 3. Transformacja psychologiczna, czyli jak bezpiecznie prowadzić zespół w sytuacji zmiany
  Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają sposoby reagowania na zmianę, uświadomią sobie emocje towarzyszące nowym sytuacjom, poznają sposoby radzenia sobie z oporem wobec zmiany, co pozwoli im na przeprowadzenie pracowników przez nieprzyjemny proces transformacji.
 4. Coaching jako metoda uaktywniania wewnętrznego potencjału pracownika
  Uczestnicy w wyniku warsztatów poznają sposoby budowania atmosfery otwartości sprzyjającej procesowi coachingu, zaznajomią się z metodami wykorzystywanymi przez coacha, co pozwoli im na efektywne rozwijanie jawnych i ukrytych kompetencji pracownika oraz wspólne znalezienie optymalnego sposobu funkcjonowania pracownika w organizacji.
 5. Od rozmowy oceniającej do rozwojowej, czyli o motywowaniu poprzez ocenę
  Zarówno szefowie jak i podwładni często obawiają się rozmów oceniających. Boją się trudnych dyskusji, rozbieżnych ocen i  niespodziewanych reakcji. Ten warsztat nauczy, jak przygotować siebie i swojego pracownika do rozmowy oceniającej, jak komunikować się z pracownikiem i jak prowadzić rozmowę, aby obie strony odniosły z niej korzyści i chciały się spotkać ponownie. Dzięki warsztatom uczestnicy będą także mogli dokonać autoanalizy własnych umiejętności obserwacji i oceny, co pozwoli im na niwelowanie luk kompetencyjnych w tym zakresie.
 6. Menedżer trenerem, czyli jak wspierać pracowników w sprzedaży produktów
  Szkolenie to pomoże szczególnie tym osobom, które są  odpowiedzialne za szkolenia produktowe pracowników. Podczas  szkolenia uczestnicy nauczą się konstruować materiały pomocnicze w procesie uczenia, dobierać metody uczenia w zależności od materiału teoretycznego i preferencji pracownika, a także wykorzystywać indywidualne i zbiorowe metody pracy do zwiększania kompetencji pracowników.
 7. Wyznaczanie celów biznesowych jako sposób na pobudzanie automotywacji pracowników do działania
  Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają zasady funkcjonowania zarządzania przez cele, nauczą się prawidłowo wytyczać cele zespołowe i indywidualne. Przytoczona na szkoleniu wiedza pozwoli im na lepsze zrozumienie mechanizmu powstawania motywacji, dzięki czemu będzie im łatwiej ukierunkowywać zespoły do działania. Uczestnicy otrzymają także narzędzia pracy niezbędne przy wspieraniu pracowników w realizacji celów oraz narzędzia oceny pracy podległych im pracowników. Wiedza i umiejętności z tego zakresu poprawiają jakość zarządzania, a co za tym idzie, również efektywność pracy zespołów.
 8. Co dwie głowy to nie jedna, czyli jak osiągać efekt synergii z pracownikami podczas spotkań
  Po szkoleniu uczestnicy szkolenia będą potrafili precyzyjnie określić cel spotkania, co pozwoli im na efektywne wykorzystanie czasu pracy i organizację celowych spotkań. Dowiedzą się jak współpracować z grupą i jak radzić sobie w sytuacjach trudnych dla prowadzącego spotkanie. Uczestnik nauczy się także korzystać z potencjału uczestników spotkania podczas grupowego rozwiązywania problemów.
 9. Lider – zarządzanie dla mistrzów produkcji
  Dzięki szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jaka jest różnica pomiędzy zarządzaniem a przewodzeniem, jakie kompetencje powinni w sobie rozwijać, jak przewodzić pracownikom w różnym wieku i z różnym stażem pracy, jak nie zepsuć „kontraktu psychologicznego”, oraz jak kreatywnie rozwiązywać problemy i wspierać pracowników w rozwoju ich kompetencji, zapewniając sobie realizację celów biznesowych.
 10. Kreatywność i innowacyjność w firmie produkcyjnej
  Celem szkolenia jest przygotowanie kierowników, mistrzów produkcji do roli kreatora atmosfery innowacyjności w organizacji.  Dzięki warsztatom nastąpi zmiana postaw pracowników w kierunku zwiększonego zaangażowania i innowacyjności, a także wzrost satysfakcji pracowników z jakości relacji zawodowych w organizacji. Warsztat wzmocni budowanie sieci nieformalnych kontaktów społecznych pomiędzy pracownikami z rożnych komórek organizacji i wykreuje współpracę na linii pracownik – zarząd. Pracownicy będą przygotowani, aby aktywnie uczestniczyć w pracy zespołu nad rozwiązywaniem problemów, opracowywaniem usprawnień, podejmowaniem decyzji, a także efektywnym wdrażaniem kreatywnych pomysłów w życie.