Primementor - solutions & training

Szkolenia eskperckie

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako czynnik wspierający wzrost wartości firmy
  Uczestnicy zapoznają się z metodami działania pracowników personalnych. Poznają podstawowe procesy HR. Zyskają sposobność rozważenia, które z prezentowanych procesów szczególnie warto rozwijać w ich firmie. Uświadomią sobie wpływ działań HR na poziom motywacji i rozwoju ich kadry i jej zmobilizowanie do walki o konkurencyjność firmy.
 2. Projektowanie i wdrażanie Systemów Ocen Okresowych Pracowników
  Uczestnicy zapoznają się z metodologią budowania systemów oceny okresowej. Zyskają umiejętność tworzenia modeli kompetencyjnych dla firmy i behawioralnych profili kompetencji na poszczególnych stanowiskach pracy. Poznają również sposoby powiązania systemów oceny okresowej z innymi systemami z zakresu HR (np.: z systemami płacowymi, programami zarządzania talentami).
 3. „Pokaż mi jak działasz” – przygotowanie i prowadzenie sesji Assessment Centre
  Uczestnicy szkolenia poznają na czym polega skuteczność metody Assessment Centre. Nauczą się projektować autorskie programy AC w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe. Zyskają po szkoleniu podstawowe umiejętności prowadzenia obserwacji zadań grupowych AC i formułowania na ich podstawie wniosków o poziomie spełnienia przez kandydata profilu kompetencyjnego.
 4. Zarządzanie zaangażowaniem pracowników
  Uczestnicy uświadomią sobie swój wpływ na poziom zaangażowania pracowników. Poznają alternatywne w stosunku do motywacji płacowej mechanizmy budowania pozytywnej więzi pracownika z organizacją.
 5. Zarządzanie zmianą organizacyjną
  Uczestnicy poznają sposoby radzenia sobie z oporem pracowników wobec zmiany, planować etapy projektów w sposób angażujący adresatów zmiany. Dowiedzą się, jak komunikować projekty i wyznaczać agentów zmiany, co pozwoli im na efektywne i skuteczne przeprowadzenie organizacji przez poszczególne fazy transformacji.
 6. Proces mentoringu w sprzedaży
  Uczestnicy szkolenia – opiekunowie/mentorzy nowo zatrudnionych pracowników poznają metody uczenia dorosłych ludzi. Nauczą się motywować ich do nauki, udzielać im informacji zwrotnych, projektować przydatne ćwiczenia, skutecznie wprowadzać ich w obowiązujące w firmie standardy sprzedaży lub obsługi klienta.
 7. Zarządzanie talentami
  Uczestnicy poznają sposoby identyfikowania talentów  w organizacji, ustalania z nimi Indywidualnych Planów Rozwoju, kierunkowego rozwijania ich potencjału tak, by mogli w przyszłości objąć kluczowe stanowiska kierownicze lub poprowadzić cenne dla firmy prace projektowe.
 8. Budowanie punktu franszyzowego
  Uczestnicy szkolenia – franszyzobiorcy bądź osoby planujące prowadzić sklep na zasadach franchisingu dowiedzą się, jak krok po kroku  otworzyć sklep franszyzowy i o co należy zadbać, aby współpraca z franszyzodawcą układała się pomyślnie. Nauczą się efektywnie komunikować z franszyzodawcą, rekrutować personel do sklepu a także poznają, jak skutecznie zarządzać zespołem sprzedażowym.