Primementor - solutions & training

Umiejętności osobiste

 1. Jak mówić i być zrozumianym, czyli o zasadach komunikacji interpersonalnej raz jeszcze i do znudzenia(?)
  Uczestnik poznaje główne zasady efektywnej komunikacji. Nauczy się, po czym rozpoznać, jaki sposób komunikacji będzie najskuteczniejszy w kontakcie z daną osobą. Nauczy się także świadomie i z rozmysłem wykorzystywać poznane techniki, co zwiększy szansę na sukces w trakcie spotkań.
 2. Asertywność, czyli jak podążać ścieżką pomiędzy ulęgłością a agresją
  Dzięki szkoleniu uczestnicy zdiagnozują swoje kompetencje w obszarze asertywności, dowiedzą się jak wykorzystać zachowania asertywne w pracy zawodowej. Ten trening umiejętności nauczy ich  asertywnej odmowy, reakcji na krytykę, obrony przed atakiem werbalnym oraz wyrażania swoich oczekiwania. To szkolenie może być początkiem kształtowania asertywnych relacji z otoczeniem.
 3. Zarządzanie sobą w czasie, czyli jak zachować równowagę w życiu
  Podczas tego szkolenia uczestnik będzie miał możliwość autodiagnozy własnego dnia pracy w kontekście zarządzania celami, zadaniami, priorytetami. Dzięki szkoleniu będzie mógł przeformułować swój dotychczasowy plan i dostosować go do własnych preferencji psychofizycznych. Będzie mógł wybrać z wachlarza narzędzi, te, które uzna, za najbardziej efektywne z punktu widzenia jego specyfiki pracy. Szkolenie porusza także ważny w dzisiejszych czasach aspekt zachowania równowagi pomiędzy pracą, a życiem osobistym.
 4. Kreatywność, czyli trening poszukiwania nowych dróg
  Dzięki warsztatom nastąpi zmiana postaw pracowników w kierunku zwiększonego zaangażowania i innowacyjności, a także wzrost satysfakcji pracowników z jakości relacji zawodowych w organizacji. Warsztat wzmocni budowanie sieci nieformalnych kontaktów społecznych pomiędzy pracownikami z rożnych komórek organizacji i wykreuje współpracę na linii pracownik – zarząd. Pracownicy będą przygotowani, aby aktywnie uczestniczyć w pracy zespołu nad rozwiązywaniem problemów, opracowywaniem usprawnień, podejmowaniem decyzji.Ćwiczenia i zadania pomogą uczestnikom warsztatów rozwijać kreatywność oraz zwrócą uwagę na pojawiające się pomysły, istotę sprawy czy problemu. Zadania te nauczą także, że postawienie właściwego pytania jest ważniejsze niż udzielenie odpowiedzi. Kreatywny człowiek wie także, że skutkiem popełnienia błędów może być nowy problem, który pobudzi go do działania i wytworzenia innowacyjnego rozwiązania.