Primementor - solutions & training

Doradztwo

Nasze usługi obejmują aspekty doradztwa organizacyjnego w zakresie:

  • struktur, procedur i standardów obsługi klienta i sprzedaży;
  • budowania i wdrażania systemów HR (np. dobór kadr, ocena kompetencji, zarządzanie wiedzą)

Przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań i rekomendacji dla organizacji wykonujemy analizy i badania. Korzystamy ze źródeł wtórnych (analizy dokumentów organizacji), jak i ze źródeł pierwotnych (badania ankietowe, wywiady bezpośrednie i kwestionariusze testów).

Każdy nasz projekt jest niepowtarzalny i projektowany dla rozwiązania konkretnego „problemu” naszego Klienta, podlega zatem indywidualnej wycenie. Cena projektu zależy od jego zakresu i stosowanej metodologii. Procedura realizacji usług doradczych ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Standardowo stosujemy dwuetapowe postępowanie:

  • W pierwszym etapie podpisujemy deklarację poufności oraz wstępnie analizujemy materiały dostarczone od Klienta. Na tej podstawie wybieramy metodologię i ustalamy koszty (także koszty dodatkowe: koszty dojazdu, koszty pozyskania dodatkowych informacji, dodatkowe konsultacje itp.). Podczas tego etapu opracowujemy wstępny harmonogramu realizacji projektu, który przedstawiamy Klientowi.
  • W drugim etapie, po podpisaniu umowy na realizację projektu, powołujemy zespół ekspertów, analizujemy dane, dostarczamy wstępne wnioski, realizujemy projekt, na zakończenie opracowujemy pisemny raport.

Nasze realizacje:

  1. Audyt funkcji personalnych i badanie potrzeb szkoleniowych w firmach MŚP w ramach projektu EFS „Inwestycja w Kadry 2” oraz „Inwestycja w Kadry 3” (projekty zakończone)
  2. Opracowanie i wdrożenie standardu obsługi klienta dla sieci sklepów ENJOY oraz answear.com (projekty zakończone)